تنیس پک
تنیس پک

تنیس پک پلتفرم اجتماعی (Social Platform) اشتراک‌گذاری آیتم های اضافی با اولویت به تنیسور هاست که در تابستان 1401 شکل گرفت. این پلتفرم با بهره گیری از دانش تیم حرفه ای که چندین سال به صورت تخصصی در عرصه ی فروش لوازم تنیس فعالیت داشته اند شکل گرفته است.

هدف از این پلتفرم مشاوره ی کاملا تخصصی برای خرید مناسب برای تنیسورها می باشد.